sms4free

בנק ירושלים למשכנתאות *
1900-72-0499

באינדקס המשכנתאות של ישראל


בנוסף לשלל פתרונות בנקאים הפונים לקהל לקוחות מסחריים ופרטיים, בנק ירושלים מציע שלל מסלולי משכנתא לכל מטרה: רכישת דירה ראשונה, רכישת דירה להשקעה, שדרוג דירה, רכישת נכס מסחרי ועוד. כאן באתר תמצאו מידע אודות הבנק: מודיעין, טלפון, כתובת, מוקד שירות לקוחות, שעות פתיחה ועוד. כמו כן, תוכלו להיעזר בשירות מחשבון משכנתא וכבר היום לבדוק את תנאי ההלוואה.

בנק ירושלים – מסלולי משכנתא
בבנק ירושלים למשכנתאות יכולים למצוא הלווים כמה מסלולי משכנתא. לפי ההוראה החדשה של בנק ישראל רק 33% מסך המשכנתא יכולים היום להיות במסלול של ריבית משתנה, להבדיל משנים שעברו כאשר כל המשכנתא הייתה יכולה להיות בריבית משתנה. אך זה מאוד מסוכן במיוחד כשהריבית במשק עולה והלווים נמצאים בסכנה כלכלית. בנק ירושלים מציע את המסלולים הבאים: משכנתא צמודה למדד עם ריבית קבועה, משכנתא צמודה למדד עם ריבית משתנה, משכנתא צמודה לדולר או לאירו, משכנתא מט"ח לא צמודה ועוד. בנוסף למסלולים אלה מציע הבנק הלוואה בנקאית והלוואת משכנתה לזכאי משרד הבינוי והשיכון.

בנק ירושלים – שיטת הפירעון
בנק ירושלים למשכנתאות מציע ללקוחותיו כמה סוגי מסלולים לפירעון ההלוואה. ישנו מסלול הנקרא "שפיצר" – תשלומי קרן וריבית קבועים מלבד הפרשי הצמדה. זהו המסלול הבסיסי והנפוץ ביותר לפיו המשכנתא נפרעת בתשלומים קבועים לאורך זמן וכוללת מרכיב של הקרן והריבית. ישנו מסלול "גרייס" – דחיית תשלומי קרן ותשלום ריבית שוטפת בחלק מהתקופה של המשכנתא. מטרתו של מסלול זה להקטין את נטל ההחזר החודשי בתחילת ההלוואה, באמצע או בסוף. ישנו מסלול "בלון" – דחיית תשלומי קרן וריבית. הלווה יכול לסכם עם הבנק ולדחות באופן זמני את התשלומים השטופים: את ההלוואה כולה, את הקרן ואת הריבית. שיטה זו מתאימה להלוואות גישור לתקופות קצרות.

צריכים את הטלפון של מוקד המשכנתאות של בנק ירושלים? חייגו 1900-72-0499

כתבו את חוות דעתכם על השירות:

הבהרת תקנון והסדרה משפטית:
  • המספר המפיע באתר זה בדף הראשי ובכל שאר הדפים הוא מספר טלפון פרימיום השייך לאינדקס האתר הטלפוני
  • אתר זה מציג ומסדר מידע רב הלקוח מרשת האינטרנט למשתמשי האתר מספר רב של שירותים חברות ומשרדי ממשלה בכל מיני נושאים ותחומים, השירות הינו שירות ניתוב שיחות הניתן על ידי מערכת אוטומטית, כל גולש המשתמש בשירותי האתר ומתקשר למספרים המוצגים בו מצהיר שהוא עושה את זה על דעתו החופשית ומרצונו ובחירתו.
  • שירות האתר פועל בשם עצמו ולא בשם אף אחד או אחת מהגופים והחברות המוצגות בו, אלא כשירות לציבור ולא כנציג של אף אחד מהגופים המוצגים בו.
  • השיחה למספרים המוצגים באתר זה היא שיחת פרמיום שעלותה היא עלות שיחה לפי החבילה של הטלפון ממנו מתקשר הגולש ובנוסף לכך תוספת פרימיום של 50 אגורות לדקה.
  • כל גולש המשתמש בשירותי האתר מצהיר שהוא לפחות בן/ת 18.
  • מומלץ להתקשר לטלפון מוקד שירות הלקוחות לפי המספר מעלה מטלפון נייד ואז תוכלו לקבל את הקישור לקבל את ההקלטה, אם התקשרתם בכל זאת מטלפון נייח נא פנו אלינו בתוך 24 שעות למייל המופיע מטה עם הפרטים הבאים: מספר הטלפון ממנו התקשרתם, ולאיזה מייל תרצו לקבל את ההקלטה: thesportapp@gmail.com